• Hayward Kripsol Granada TOP 15m3

Preporučuje se za sve tipove bazena. Preporuka je da se montira u blizini bazena, a za povezivanje koristiti gibljiva creva ili čvrste veze.

Filter sa kvarcnom ispunom se koristi kao prečišćivač za bazensku vodu. Voda iz bazena se usisava kroz skimere i podni slivnik na dnu bazena ili preko prelivnog kanala tj. kompenzacionog bazena, prolazi kroz filter i čista se vraća u bazen kroz mlaznice. Za ispravno tretiranje bazenske vode nužno je da kompletna količina vode u bazenu procilkulira filtracijskom uređajem svakog dana u ciklusu od jednog do dva puta .

Prolaskom kroz peščani filter, voda se mehanički pročišćava i od najsitnijih čestica.

Set sadrži:

  • Filtracionu posudu
  • 6-pozicioni mešni ventil
  • Manometar
  • Pumpu
  • Crevo za povezivanje pumpe i filtracione posude
  • Postolje

Hayward Kripsol Granada TOP 15m3

  • Tip: Hayward Kripsol Granada TOP 15m3
  • Raspoloživost: Na lageru
  • 95,315.00 din.Pool Set 2015. | Izrada web prodavnice: Sajt19.info